Παραγωγή

Σημείο υπεροχής

auga

Η πτηνοτροφία και η παραγωγή αυγών δεν είναι μια απλή υπόθεση, χρειάζονται σωστή υποδομή και γνώσεις.

 

Η πολυετής εμπειρία μας στη σωστή εκτροφή ορνίθων και την διαχείριση αυγών αλλά και το σύστημα που εφαρμόζουμε σε συνδυασμό με τον άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό μας, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση. 

 

Η όλη διαδικασία εκτροφής, παραγωγής και αποθήκευσης αυγών που ακολουθούμε, είναι πλήρως καθετοποιημένη έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε εγγυημένα και άψογα προϊόντα σε οποιαδήποτε μορφή επιθυμείτε.

 

Η διαδικασία που ακολουθούμε για να διασφαλίσουμε την παραγωγή μας είναι η ίδια για όλες τις μονάδες μας και αποτελεί το κυριότερο συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

kotopoulakia
TOP
TOP

• Παραλαμβάνουμε πάντα τους νεοσσούς σε ηλικία 1 ημέρας και τους εκτρέφουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους με τροφές που παρασκευάζουμε οι ίδιοι, με πρώτες ύλες υψηλής διατροφικής αξίας.

 

• Φροντίζουμε να κάνουμε όλους τους απαραίτητους καθημερινούς ελέγχους έτσι ώστε να προσφέρουμε αυγά με υψηλή διατροφική αξία.

 

• Κάθε ένα αυγό περνά από λεπτομερή διαδικασία ωοσκόπησης με υπερσύγχρονα πλήρως αυτοματοποιημένα μηχανήματα.

• Για τη μεταφορά των προϊόντων μας εφαρμόζουμε την μέθοδο της ψυκτικής αλυσίδας έως το ράφι, διατηρώντας πάντα την ίδια θερμοκρασία κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες τόσο στην αποθήκευση όσο και στη μεταφορά.

 

• Στόχος μας είναι να βελτιωνόμαστε συνεχώς, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο παραγωγής προϊόντων, έτσι ώστε να καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη.