Πιστοποίηση

Τα ελληνικά αυγά με Διεθνή πιστοποίηση
Quality certificates Logos

Στην Αυγοδιατροφική δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα των προϊόντων μας. Γι’αυτό έχουμε φροντίσει να πιστοποιήσουμε όλη την αλυσίδα αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων μας με ISO 22000 και BRC.

Επίσης όλες οι μονάδες μας είναι πιστοποιημένες με το απαραίτητο πιστοποιητικό HACCP για την παραγωγή, ωοσκόπηση, τυποποίηση, συσκευασία αυγών, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες αναλύσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Έτσι τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα τόσο για την παραγωγή όσο και για την διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης. Θεωρούμε πως είμαστε στρατηγικοί συνεργάτες γιατί :
Διασφαλίζουμε πάντα τους πελάτες μας για την ποιότητα των προϊόντων μας με τακτικές αναλύσεις των αυγών, αλλά και καθημερινούς ελέγχους των πτηνών στις μονάδες.

Ελέγχουμε πλήρως όλη τη διαδικασία παραγωγής, αποθήκευσης σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους και διανομής με ιδιόκτητο στόλο φορτηγών ψυγείων έτσι  ώστε το τελικό προϊόν να μένει πάντα αναλλοίωτο με πανελλαδική κάλυψη.